Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:37

2. Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)
Justering
Skr. 2018/19:114 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU9
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Säkerhetspolitiken (UU12)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU12
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:104 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU8
Sammanställning kostnader säkerhetsrådet
Komplettering till sammanställning
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Kina
Information
Faktapromemoria
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 08:00

Bilagor