Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Torsdag 2019-06-13 kl. 08:00

Torsdag 2019-06-13 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-06-13 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Information om Afganistan och Irak (tillsammans med FöU)
Information
- Utrikesminister Margot Wallström, Utrikesdepartementet
- Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
- Brigadgeneral Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten

2. (kl. 09:00) UNDP m.m.
Information
- Chefen för det nordiska kontoret Camilla Brückner

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:38 och besöksprotokoll 2018/19:11, 2018/19:12,
2018/19:13, 2018/19:14, 2018/19:15, 2018/19:16, 2018/19:17 och 2018/19:18

4. (kl. 09:30) Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)
Justering
Skr. 2018/19:104 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU8
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Inför utrikesrådet (FAC) och inför allmänna rådet (GAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning (FAC)
Kommenterad dagordning (GAC)

6. UNDP m.m.
Information
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet

7. EU:s och medlemsländernas stöd i genomförandet av Agenda 2030 i utvecklingsländerna
Information
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet
COM(2019) 232 final
SWD(2019) 176 final

8. Ev. subsidiarietsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2019

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

11. Övriga frågor

12. Reseberättelse Finland 4-5 mars 2019 och minnesanteckningar GUSP/GSFP- konferensen i Bukarest 7-8 mars 2019

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juli 2019 kl. 11:00


Bilagor