Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-25 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Små och lätta vapen (SALW)
Information
Faktapromemoria 2017/18:FPM161
- Enhetschef Andrés Jato, UD

2. Strategisk exportkontroll
Information
PM
- Enhetschef Andrés Jato, UD

3. (Kl. 10:30) Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 38
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 39
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 40
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 41
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 42
Preliminärt arbetsprogram oktober
- Bitr. enhetschef Harriet Pedersen, UD

4. Förenklad motionsberedning
Fråga om förenklad motionsberedning
Ev. beslut
PM

5. Kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)
Fråga om yttrande från andra utskott
Ev. beslut
PM
KOM(2018) 800 slutlig
KOM(2018) 800 bilaga

6. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. beslut
Prop. 2018/19:5

7. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. beslut
Prop. 2018/19:6

8. Aktuella EU-frågor
PM

9. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11:00

Bilagor