Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Torsdag 2019-07-11 kl. 11:00

Torsdag 2019-07-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-07-11 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Tf utrikesråd Carl-Magnus Nesser, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning (FAC)

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:39

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 september 2019 kl. 09:30

Bilagor