Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Kommissionens arbetsprogram 2019
Överläggning
PM om överläggning
PM inför överläggning
Årscykel för Kommissionens arbetsprogram 2019
PM Kommissionens arbetsprogram 2019
KOM(2018) slutlig
KOM(2018) bilaga
- EU- och handelsminister Ann Linde, UD

2. Brexit och EU:s framtid
Information
FPM 2017/18:162
Underlag EU:s framtid
- EU- och handelsminister Ann Linde, UD

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:4

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Ev. beslut om nomineringar av deputerade och suppleanter
PM nomineringar

5. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2018 kl. 09:30

Bilagor