Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Torsdag 2018-11-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-15 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

2. (Kl. 10:30) EU:s beslutsformer inom GUSP
Information
KOM (2018) 647
2018/19:FPM8
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. Viss kompletterande information om FN:s säkerhetsråd
och Kina
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

4. Val av ledamöter till det riksdagsinterna OECD- nätverket
Ev. beslut
PM

5. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:5 och besöksprotokoll 2018/19:1

6. Kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)
Beredning
Förslag till utlåtande 2018/19:UU4
Föredragande: Ingrid Svensson

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
PM
KU:s fråga om remiss till övriga utskott
Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2017 bilaga 1
Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2017 bilaga 2
Sammanställning av UU:s subsidiaritetsprövningar sedan 2009

8. Aktuella EU-frågor
PM

9. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

10. Kanslimeddelanden

11. EU-samordningen och EU-representanten
Information
PM
EU-arbetet i riksdagen (avsnitt 8.2 och 8.2.1)
- Tf. sekretariatschef Tuula Zetterman och
EU-representant Livia Spada

12. (Kl. 11:30) Säkerhetsintroduktion
Information
- Säkerhetsenheten och SÄPO

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 november 2018 kl. 09:00

Bilagor