Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-20 kl. 09:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-20 09:00
Plats: Hotel Skeppsholmen Gröna gången 1, Stockholm

1. (Kl. 09:00) Nordiska Afrikainstitutet
Information
- Direktör Iina Soiri, Nordiska Afrikainstitutet

2. (Kl. 09:30) Stockholm International Peace Research Institute
Information
- Director Dan Smith, Stockholm International Peace Research
Institute

3. (Kl. 10:30) Utgiftsområde 1 Utrikesförvaltningen,
utgiftsområde 5 Internationell samverkan och
Höständringsbudget för 2018
Utgiftsområde 1
Utgiftsområde 5
Höständringsbudget för 2018
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

4. (Kl. 12:30) Folke Bernadotteakademin
Information
- Generaldirektör Sven-Eric Söder, Folke Bernadotteakademin

5. (Kl. 13:00) Svenska Institutet
Information
- Vik. generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin

6. (Kl. 13:30) Utrikespolitiska institutet
Information
- Direktör Christer Ahlström, Utrikespolitiska institutet

7. (Kl. 14:30) Inspektionen för strategiska produkter
Information
- Vik. generaldirektör Carl-Johan Wieslander, Inspektionen för
strategiska produkter

8. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 09:30

Bilagor