Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-22 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-22 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC-bistånd)
Information
Kommenterad dagordning
- Statssekreterare Eva Svedling, UD

2. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Preliminärt arbetsprogram november
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 43
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 44
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 45
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 46
- Enhetschef Efraim Gomez, UD

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:6

4. Kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)
Fortsatt beredning
KOM(2018) 800
Förslag till utlåtande 2018/19:UU4
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)
Information
PM Riksrevisionens förvaltningsbistånd
Utrikesutskottets utvärderings- och forskningsfrågor
Utskottens forsknings- och framtidsfrågor
Utskottens uppföljning- och utvärdering
- Sekretariatschef Thomas Larue, RUFS
- Utvärderare Liv Hammargren, RUFS

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

8. GUSP/GSFP-konferensen i Wien 11-12 oktober 2018
Minnesanteckningar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 11:00

Bilagor