Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och
myndighetsinformation
Information
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
- Generaldirektör Carin Jämtin, Sida

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:7

3. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november 2018 kl. 09:30

Bilagor