Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-12 kl. 09:30

Torsdag 2019-09-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-12 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. En möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter
Information
Underlag
- Departementsrådet Gustaf Lind, Utrikesdepartementet

2. Kanslimeddelanden

3. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 september 2019 kl. 11:00


Bilagor