Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-10-24 kl. 08:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-10-24 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Information om Arktis
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

2. (kl. 09:00) Utgiftsram för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2y)
Justering
Budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner
Utrikesutskottets yttrande 2019/20:UU2y
Föredragande: Britt Marie Hartvig

3. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:156 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Fortsatt beredning
Budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 1 och motioner
Förslag till yttrande 2019/20:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Beredning
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. (kl. 09:30) Information om utgiftsområde 7
Information
- Generaldirektör Carin Jämtin, Sida

7. (kl. 10:30) EU, Latinamerika och Västindien
Information
Faktapromemoria 2018/19:FPM49
JOIN(2019) 6 final
- Utrikesrådet Elinor Hammarskjöld, Utrikesdepartetementet

8. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:9

9. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Ev. beslut om deputerade och suppleanter

10. Offentlig utfrågning
PM

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november kl. 11:00


Bilagor