Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 5-30

        1. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)
        Fortsatt beredning
        Prop. 2018/19:156 och motioner
        Förslag till betänkande 2019/20:UU3
        Föredragande: Ingrid Svensson

        2. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
        Beredning
        Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 5 och motioner
        Förslag till betänkande 2019/20:UU1
        Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

        3. Justering av protokoll
        Protokoll 2019/20:10, besöksprotokoll 2019/20:1 och 2019/20:2

        4. Kanslimeddelanden

        5. Inkomna handlingar
        EU-handlingar
        Övriga handlingar

        6. Övriga frågor

        7. Nästa sammanträde
        Torsdagen den 7 november kl. 09:30


        Bilagor