Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2019-11-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-11-14 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)
Justering
Prop. 2018/19:156 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

2. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Fortsatt beredning
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 5 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Fortsatt beredning
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Sveriges feministiska utrikespolitik (UU6)
Beredning
Skrivelse 2019/20:17 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU6
Föredragande: Ingrid Svensson

6. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:12

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 november kl. 9:30

Bilagor