Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2019-11-21 kl. 08:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-11-21 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (kl. 08:00) Regeringens demokratisatsning
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Utrikesdepartementet
PM

2. (kl. 09:30) Inför utrikesrådet - utveckling (FAC-utveckling)
Information
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. (kl. 10:30) Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete
Information
RiR:s granskningsrapport 2019:17
- Riksrevisor Stefan Lundgren, Riksrevisionen

4. (kl. 11:15) Svenska institutets arbete kring Sverigeinformation
Information
- Generaldirektör Madeleine Sjöstedt, Svenska institutet

5. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Fortsatt beredning
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 5 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:13

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november kl. 08:00.

Bilagor