Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2019-12-05 kl. 09:30

Torsdag 2019-12-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2019-12-05 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Justering
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2.
Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

3. Sveriges feministiska utrikespolitik (UU6)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:17 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU6
Föredragande: Ingrid Svensson

4. (kl. 11:00) Om kampanjer och val av icke-permanenta medlemmar till FN:s säkerhetsråd
Information
- Professor Ann-Marie Ekengren, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet
- Universitetslektor Ulrika Möller, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet

5. (kl. 13:15) Kommissionens arbetsprogram 2020
Information
- EU-minister Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen

6. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:16

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Onsdagen den 18 december kl. 09:30.

Bilagor