Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om kvinnor, fred och säkerhet
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
- Generaldirektör Sven-Eric Söder, Folke Bernadotteakademin
- Viceamiral Jonas Haggren, Försvarsmakten
- Forskare Louise Olsson, Oslos institut for fredsforskning (PRIO)
Program

Bilagor