Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Onsdag 2019-12-18 kl. 09:30

Onsdag 2019-12-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2019-12-18 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Sveriges feministiska utrikespolitik (UU6)
Justering
Skrivelse 2019/20:17 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU6
Föredragande: Ingrid Svensson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:17 och 2019/20:18
Besöksprotokoll 2019/20:5

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari kl. 09:30.

Bilagor