Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-17 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. EU:s framtid
Information
- EU-minister Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
FPM54
COM(2019) 276

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:1

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11:00

Bilagor