Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-01-09 kl. 12:00

Torsdag 2020-01-09 kl. 12:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-01-09 12:00
Plats: RÖ 5-30

1. Information om Mali
Information
Utrikesminister Ann Linde
Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsmakten (tbc)

2. Svensk militär utbildningsinsats i Irak
Information
Utrikesminister Ann Linde
Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsmakten (tbc)

3. Inför FAC fredagen den 10 januari

Information
Utrikesminister Ann Linde

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 januari kl. 09:30.

Bilagor