Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-01-16 kl. 09:30

Torsdag 2020-01-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-01-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:19 och 2019/20:20
Besöksprotokoll 2019/20:7

3. Kanslimeddelanden
PM Omvärldsbevakning

4. Inkomna handlingar
Övriga handlingar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari kl. 08:00

Bilagor