Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-01-23 kl. 08:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-01-23 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. EU-konferens
Överläggning
PM ståndpunkt
Kansli-PM
PM formalia
-
Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen

2. Brexit
Information
PM
-
Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen

3. Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete (UU13)
Beredning
Skrivelse 2019/20:41 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU13
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:21
Besöksprotokoll 2019/20:3, Besöksprotokoll 2019/20:4, Besöksprotokoll 2019/20:6

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna handlingar
Övriga handlingar
EU-handlingar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari kl. 11:00

Bilagor