Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)
Överläggning
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
PM regeringens ståndpunkt
Kansli-PM
PM formalia

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:22

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna handlingar
Övriga handlingar
EU-handlingar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari kl. 09:30

Bilagor