Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-01-30 kl. 09:30

Torsdag 2020-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-01-30 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv
Information
Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv
Fredrik Westerlund, forskningsledare, FOI
Jakob Hedenskog, forskningsledare, FOI

2. Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:41 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU13
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Mänskliga rättigheter
Beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU15
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Kommissionens arbetsprogram 2020
KOM arbetsprogram 2020 med bilagor
PM
Beredning
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:23

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna handlingar
Övriga handlingar
EU-handlingar

8. EU-PM

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari kl. 12:30

Bilagor