Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-02-06 kl. 12:30

Torsdag 2020-02-06 kl. 12:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-02-06 12:30
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:24

2. Kommissionens arbetsprogram 2020, samt portföljen för EU-kommissionären för inrikes frågor
Information
- EU-kommissionär Ylva Johansson, Europeiska kommissionen
Kommissionens arbetsprogram
Kommissionens arbetsprogram, bilaga
EU-kommissionär Ylva Johanssons arbetsbeskrivning

3. Kommissionens arbetsprogram 2020 och konferens om Europas framtid
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2020 COM(2020)37 och Hur konferensen om Europas framtid kan se ut COM(2020)27
PM
Hur konferensen om Europas framtid kan se ut
Kommissionens arbetsprogram
Kommissionens arbetsprogram, bilaga
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari kl. 09:30

Bilagor