Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:30

Torsdag 2020-02-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-02-13 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:25 och besöksprotokoll 2019/20:8, 2019/20:9 och 2019/20:10

2. Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete
Justering
Skrivelse 2019/20:41 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU13
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Inför utrikesrådet (FAC)
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

4. En global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter
Information
- Utrikesrådet för politiska frågor Elinor Hammarskjöld, Utrikesdepartementet
Underlag

5. Information om regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet
- Generalsekreterare Peter Brune, War Child
Underlag

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den18 februari kl. 11:00

10. (kl. 14:00) Ryssland m.m.
Information
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

11. Sveriges partnerskap med Nato
Information
Utrikesminister Ann Linde, UtrikesdepartementetBilagor