Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Aktuella frågor kring fördraget om ickespridning av kärnvapen
Information
-
Nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson, Utrikesdepartementet
Underlag

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:26

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars kl. 11:00

Bilagor