Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid (UU5)
Fortsatt beredning
KOM arbetsprogram 2020 med bilagor
Hur konferensen om Europas framtid kan se ut
Faktapromemoria 2019/20:FPM17
Faktapromemoria 2019/20:FPM19
Förslag till utlåtande 2019/20:UU5
Föredragande: Ingrid Svensson

2. Nedrustningsfrågor (UU9)
Beredning
Förslag till betänkande 2019/20:UU9
Föredragande: Britt Marie Hartvig

3. Fråga från talmannen om FN 75 år
PM
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:27 och besöksprotokoll 2019/20:11, 2019/20:12 och 2019/20:13

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars kl. 11:00.

Bilagor