Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-03-05 kl. 12:00

Torsdag 2020-03-05 kl. 12:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-03-05 12:00
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:28

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars kl. 11:00.

Bilagor