Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-09-19 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Information
- Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:2

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 oktober kl. 11:00


Bilagor