Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Den europeiska säkerhetsordningen/OSSE
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Underlag

2. Budgetrubriken grannskapet och omvärlden (EU:s nästa långtidsbudget)
Överläggning
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
PM formalia
PM regeringens ståndpunkt

3. Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid (UU5)
Fortsatt beredning
KOM arbetsprogram 2020 med bilagor
Hur konferensen om Europas framtid kan se ut
Faktapromemoria 2019/20:FPM17
Faktapromemoria 2019/20:FPM19
Förslag till utlåtande 2019/20:UU5
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Fråga från talmannen om FN 75 år
PM
Brev från IPU:s generalsekreterare
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Fråga om utskottsinitiativ
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:29

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars kl. 09:30.

Bilagor