Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-03-12 kl. 09:30

Torsdag 2020-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-03-12 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid (UU5)
Justering
KOM arbetsprogram 2020 med bilagor
Hur konferensen om Europas framtid kan se ut
Faktapromemoria 2019/20:FPM17
Faktapromemoria 2019/20:FPM19
Förslag till utlåtande 2019/20:UU5
Föredragande: Ingrid Svensson

2. Mänskliga rättigheter (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU15
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. Beslut

4. Fråga om utskottsinitiativ
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:30, Besöksprotokoll 2019/20:14

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

8. Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden
PM
Powerpoint-presentation
Föredragande: Martin Brothén

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars kl. 09:30.

Bilagor