Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-03-19 kl. 08:00

Torsdag 2020-03-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-03-19 08:00
Plats: RÖ 5-37 f.d. BoU

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon
Instruktions-PM

2. Fråga om utskottsinitiativ
Information
- Kanslichef Peder Nielsen, konstitutionsutskottet

3. Utrikesdepartementets arbete med Coronaviruset
Information
-Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

4. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
-Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

5. EU:s utvidgning, västra Balkan
Information
-Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
2019/20:FPM22

6. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:31

7. Kanslimeddelanden

8. Aktuella EU-frågor
PM
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas och Martin Broberg

9. Sammansatt utrikes-och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. beslut
Prop. 2019/20:110

10. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Ev. beslut om nomineringar av deputerade och suppleanter

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 mars


Bilagor