Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Torsdag 2020-03-26 kl. 09:30

Torsdag 2020-03-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-03-26 09:30
Plats: RÖ5:32 (FöU:s sessionssal)

1. Mänskliga rättigheter (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU15
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2. Nedrustningsfrågor (UU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU9
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:32

4. Kanslimeddelanden
Tidplan för utrikesutskottet

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Reseberättelse
Utrikesutskottets delegation till Kenya och Rwanda
Besöksrapport
Utrikesutskottets delegation till GUSP/GSFP-konferensen
Minnesanteckningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor