Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-04-02 kl. 09:00

Torsdag 2020-04-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-04-02 09:00
Plats: RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. Utrikesdepartementets arbete med coronaviruset
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

3. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

4. (kl. 10:00) Konsekvenser för biståndet av coronapandemin
Information
- Generaldirektör Carin Jämtin, Sida
PM

5. Konsekvenser för biståndet av coronapandemin
Information
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet
PM

6. Mötet mellan EU:s biståndsministrar den 8 april
Information
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

7. EU-arbetet i utskott och EUN med information/överläggning
PM
Powerpoint
Föredragande: Martin Brothén

8. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:33

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde


Bilagor