Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-04-16 kl. 09:20

Torsdag 2020-04-16 kl. 09:20

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-04-16 09:20
Plats: Dagordningspunkter 1-3, Förstakammarsalen Dagordningspunkt 4-22, NU:s sessionssal, RÖ 4-27


1. (09:20) Nedrustningsfrågor (UU9)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU9
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

2. Interparlamentariska unionen IPU (UU12)
Justering
Redogörelse 2019/20:RS3
Förslag till betänkande 2019/20:UU12
Föredragande: Martin Broberg

3. Mänskliga rättigheter (UU15)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU15
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. (09:30) Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU21
Se dagordningspunkt 5
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (UU3y)
Beredning
Skrivelse 2019/20:75
Redogörelse 2019/20:RS4
Kansli-PM om ev. yttrande, 2019/20:UU3y
Förslag till ev. yttrande, 2019/20:UU3y
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Vitbok om artificiell intelligens (AI)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottets utlåtande 2019/20:UbU26.
Se dagordningspunkt 7
Föredragande: Martin Broberg

7. Vitbok om artificiell intelligens (UU4y)
Beredning
COM(2020) 65 Vitbok om artificiell intelligens - en EU-strategi för spetskompetens och förtroende.
Förslag till yttrande 2019/20:UU4y
Föredragande: Martin Broberg

8. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE (UU7)
Beredning
Redogörelse 2019/20:OSSE1
Skrivelse 2019/20:25 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU7
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

9. Europarådet (UU8)
Beredning
Redogörelse 2019/20:ER1
Skrivelse 2019/20:34 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU8
Föredragande: Martin Broberg

10. Östliga partnerskapet (UU16)
Beredning
Det östliga partnerskapet efter 2020, ökad resiliens - ett östligt partnerskap som fungerar för alla (JOIN(2020) 7 final)
Förslag till utlåtande 2019/20:UU16
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

11. Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU17)
Beredning
Skrivelse 2019/20:91 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU17
Föredragande: Britt-Marie Hartwig

12. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

13. (Kl. 10:00) Den transatlantiska länken (NATO)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

14. (Kl. 10:45) Nordiskt och arktiskt samarbete
Information
- Utrikesrådet Elinor Hammarskjöld, Utrikesdepartementet

15. EU:s globala svar på covid 19-pandemin
Skriftlig information
PM

16. Information inför IMF:s och VBG:s vårmöten 2020
Skriftlig information
PM

17. Överlämnande av motion
Ev. beslut om att överlämna motion 2019/20: 750 yrkande 1 av Björn Söder m.fl. (SD) till 2019/20:UFöU5.

18. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:34

19. Kanslimeddelanden

20. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

21. Övriga frågor

22. Nästa sammanträde

Bilagor