Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Tisdag 2020-04-21 kl. 12:30

Tisdag 2020-04-21 kl. 12:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-04-21 12:30
Plats: RÖ 4-27, NU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. Inför informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:35

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor