Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:30

Torsdag 2020-04-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-04-23 10:30
Plats: Skandiasalen (N3), OBS! Entré från Mynttorget 1

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. Biståndsanalys 2020 och utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 - 2012
Information
- Vice ordförande Johan Schaar, Expertgruppen för biståndsanalys
Biståndsanalys 2020
Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 - 2012, fullversion
Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 - 2012, kortversion
Utvärdering av det svenska Klimatinitiativet 2008 - 2012, sammanfattning
Powerpoint presentation

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:36

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor