Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Tisdag 2020-04-28 kl. 11:15

Tisdag 2020-04-28 kl. 11:15

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-04-28 11:15
Plats: RÖ 4-27, NU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. Östliga partnerskapet efter 2020
Information
- Utrikesrådet för politiska frågor Elinor Hammarskjöld, Utrikesdepartementet
Faktapromemoria 2019/20:FPM32
JOIN(2020) 7 final

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:37

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor