Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Torsdag 2020-05-07 kl. 08:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-05-07 08:00
Plats: Dagordningspunkt 1-3 (kl. 08:00-09:00) och dp.10-23 (från kl. 09:45) i RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal) Dagordningspunkt 4-9 i Förstakammarsalen ...

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. (kl. 08:00) Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
PM

3. Arktis
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet

4. (kl. 09:30) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE (UU7)
Justering
Redogörelse 2019/20:OSSE1
Skrivelse 2019/20:25 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU7
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

5. Europarådet (UU8)
Justering
Redogörelse 2019/20:ER1
Skrivelse 2019/20:34 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU8
Föredragande: Martin Broberg

6. Östliga partnerskapet (UU16)
Justering
Det östliga partnerskapet efter 2020, ökad resiliens – ett östligt partnerskap som fungerar för alla (JOIN(2020) 7 final)
Förslag till utlåtande 2019/20:UU16
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU17)
Justering
Skrivelse 2019/20:91 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU17
Föredragande: Britt-Marie Hartwig

8. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (UU3y)
Justering
Skrivelse 2019/20:75
Redogörelse 2019/20:RS4
Förslag till yttrande 2019/20:UU3y
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

9. Vitbok om artificiell intelligens (UU4y)
Justering
COM(2020) 65 Vitbok om AI
Förslag till yttrande 2019/20:UU4y
Föredragande: Martin Broberg

10. (kl. 09:45) Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 (UU10)
Beredning
Skrivelse 2019/20:115 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU10
Föredragande: Jakob Nyström, Ludwig Höghammar Mitkas, Martin Broberg

11. Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användingsområden (UU11)
Beredning
Skrivelse 2019/20:114 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

12. Norden (UU14)
Beredning
Skrivelse 2019/20:90 och motioner
Redogörelse 2019/20:NR1
Förslag till betänkande 2019/20:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

13. Vårändringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottets betänkande 2019/20:FiU21
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

14. Sammanträde den 7 maj kl. 12:00
Beslut (enligt RO 7.15.3)

15. Medgivande att närvara/vara uppkopplade per telefon för försvarsutskottets och näringsutskottets ledamöter och tjänstemän under dagordningspunkt 16

16. (kl. 12:00) Utredningen om ett system för granskning av utländska direktinvesteringar (tillsammans med FöU och NU)
Information
- Statsrådet Mikael Damberg, Justitiedepartementet
- Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet
Dir. 2019:50
SOU 2020:11

17. Kanslimeddelanden

18. Utredningen om ett system för granskning av utländska direktinvesteringar
Ev. beslut om att bereda försvarsutskottet och näringsutskottet möjlighet att yttra sig.
Underlag M
Underlag C

19. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:38

20. Aktuella EU-frågor
PM

21. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

22. Övriga frågor

23. Nästa sammanträde

Bilagor