Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-01 11:00
Plats: RÖ 5-32 och RÖ 5-30 från dagordningspunkt 2

1. Samarbetet Future Combat Air System (FCAS)
Information
- Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:3

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

5. Utskottsresor
PM

6. GUSP/GSFP-konferensen i Helsingfors den 4-6 september 2019
Minnesanteckningar

7. Reserapport från utskottets delegationsresa till Oslo den 5-6 september 2019
Reserapport

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11:00

Bilagor