Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Torsdag 2020-05-14 kl. 08:30

Torsdag 2020-05-14 kl. 08:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-05-14 08:30
Plats: RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
-
Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020-2024 och förslag om fastställande av strategiska mål
Information
-
Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Faktapromemoria 2019/20:FPM33

4. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:39

5. Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av covid-19-pandemin
Subsidiaritetsprövning
Ev. beslut och justering
COM(2020) 163
PM Subsidiaritetsprövning COM(2020) 163
PM Subsidiaritetsprövning i utskottet
Föredragande: Martin Broberg

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor