Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Torsdag 2020-05-28 kl. 08:00

Torsdag 2020-05-28 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-05-28 08:00
Plats: Skandiasalen N3

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon
Instruktions-PM

2. (kl. 08:00) Förhandlingar om ett nytt partnerskap med UK
Information
- Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
PM Statsrådsberedningen

3. (kl. 09:30) Inför informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

4. Viss information om FN:s säkerhetsråd
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

5. Kanslimeddelanden

6. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:40

7. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:115 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU10
Föredragande: Jakob Nyström, Ludwig Höghammar Mitkas, Martin Broberg

9. Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:114 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

10. Norden (UU14)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:90 och motioner
Redogörelse 2019/20:NR1
Förslag till betänkande 2019/20:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

11. Granskning av utländska direktinvesteringar (UU18)
Beredning
Förslag till betänkande 2019/20:UU18
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

12. Fråga om förslag till utskottsinitiativ
Underlag

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde

Bilagor