Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:15

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:15

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-06-04 08:15
Plats: Dagordningspunkt 1-4 (kl. 08:15-08:25) i Förstakammarsalen och dp. 5-13 (från kl. 09:00) i RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 (UU10)
Justering
Skrivelse 2019/20:115 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU10
Föredragande: Jakob Nyström, Ludwig Höghammar Mitkas, Martin Broberg

2. Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)
Justering
Skrivelse 2019/20:114 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Nordiskt och arktiskt samarbete (UU14)
Justering
Skrivelse 2019/20:90 och motioner
Redogörelse 2019/20:NR1
Förslag till betänkande 2019/20:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Granskning av utländska direktinvesteringar (UU18)
Justering
Förslag till betänkande 2019/20:UU18
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. (09:00) Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

6. (09:00) Internationella atomenergiorganet (IAEA)
Information
- Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Utrikesdepartementet
Information
Sverige tar över ordförandeskapet för IAEA:s styrelse
Medium Term Strategy 2018–2023

7. (09:45) Sveriges arbete kring fred och konflikt
Information
- Enhetschef för konfliktfrågor och humanitär politik Carl Skau, Utrikesdepartementet

8. (10:30) Inför informell videokonferens mellan EU:s biståndsministrar
Information
- Utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete Johannes Oljelund, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

9. Kanslimeddelanden

10. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:41

11. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor