Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Onsdag 2020-06-10 kl. 14:00

Onsdag 2020-06-10 kl. 14:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-06-10 14:00
Plats: RÖ 4-27, NU:s sessionssal

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk
Instruktions-PM

2. FN:s arbete med att hantera covid 19-pandemin
Information via videolänk (Skype)
- Assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer
- Assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för UN Women Åsa Regnér
- Assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för UNICEF Charlotte Petri-Gornitzka

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:42

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde


Bilagor