Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Torsdag 2020-06-11 kl. 09:00

Torsdag 2020-06-11 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-06-11 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. (09:00) Återrapport från toppmötet EU-västra Balkan
Information
- Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson, Statsrådsberedningen
Pressmeddelande RK
Sammanfattning
Zagrebförklaringen

3. (09:30) Inför informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

4. Regeringens arbete kring svenskars resor till andra länder
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

5. Riksrevisionens granskning av det internationella utvecklingssamarbetet
Information
- Kanslichef Martin Brothén, Utrikesutskottet
PM från april 2019
Rapport från KPMG
Riksrevisionens årsredovisning för 2019
Strategi för RiR:s internationella arbete 2020-2023

6. Forskningsförmiddag våren 2021
Information
- Föredragande Eva Nilsson Mansfeld, Utrikesutskottet
Förslag till forskningsförmiddag för utskotten
Kanslikommentar

7. Ändring av förordning om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU)
Subsidiaritetsprövning
Ev. beslut och justering
COM(2020) 407
PM Subsidiaritetsprövning COM(2020) 407
PM Subsidiaritetsprövning i utskottet
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

8. Ändring av förordning om humanitärt bistånd
Subsidiaritetsprövning
Ev. beslut och justering
COM(2020) 461
PM Subsidiaritetsprövning COM(2020) 461
PM Subsidiaritetsprövning i utskottet
Föredragande: Martin Broberg

9. Kanslimeddelanden

10. Aktuella EU-frågor
PM

11. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor