Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:45 Torsdag 2020-07-09 kl. 11:00

Torsdag 2020-07-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:45
Datum och tid: 2020-07-09 11:00
Plats: RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon
Instruktions-PM

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. EU och Afrika - Mot en övergripande strategi
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Fakta-PM

4. Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021
Information
- Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Underlag

5. Utvärdering av Riksrevisionens granskning av det internationella utvecklingssamarbetet
Information
- Kanslichef Martin Brothén, Utrikesutskottet
PM
Rapport från KPMG

6. Forskningsförmiddag våren 2021
Information
- Föredragande Eva Nilsson Mansfeld, Utrikesutskottet
PM

7. Utskottsinitiativ
Underlag

8. Kanslimeddelanden

9. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:43
Protokoll 2019/20:44

10. Aktuella EU-frågor
PM

11. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor