Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:46 Fredag 2020-08-14 kl. 09:00

Fredag 2020-08-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:46
Datum och tid: 2020-08-14 09:00
Plats: RÖ 4-09, SkU:s sessionssal

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Informations-PM

2. Inför extrainsatt informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. Kanslimeddelanden
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 september.

Bilagor