Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: Skandiasalen N3 och RÖ 5-30 från dagordningspunkt 2

1. Information inför IMF/WB:s årsmöten (tillsammans med FiU)
-
Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet
- Riksbankschef Stefan Ingves, Sveriges riksbank
PM
Agenda

2. (kl. 12:15) FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW)
Information
-
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Pressmeddelande

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:4

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 09:30

Bilagor