Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-10 kl. 09:30

Torsdag 2019-10-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-10 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning
Kommenterad dagordning tilläggspunkt

2. Utgiftsområde 1 och 5
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Budgetpropositionen 2019/20:1 UO1 och UO5

3. Avtal EU-Kuba
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Prop. 2018/19:156

4. Höständringsbudget (UU3y)
Beredning
Prop. 2019/20:2
PM för ev. yttrande 2019/20:UU3y
Föredragande: Britt Marie Hartvig

5. Utgiftsramarna (UU2y)
Beredning
Budgetpropositionen 2019/20:1
PM för ev. yttrande 2019/20:UU2y
Föredragande: Britt Marie Hartvig

6. Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Jordanien
Subsidaritetsprövning
Ev. beslut och justering
KOM(2019) 411 final
PM Subsidiaritetsprövning KOM(2019)411 final
PM Subsidiaritetsprövning i utskottet
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:5

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna handlingar

EU-handlingar
Övriga handlingar

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11:00.

Bilagor