Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Fredag 2019-10-11 kl. 08:00

Fredag 2019-10-11 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-11 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Syrien
Överläggning
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning
PM

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11:00

Bilagor